ANBI-status

ANBI-status

Kinderboerderij de Brink heeft de ANBI-status via het Steunfonds Kinderboerderij de Brink.  Een anbi betaalt geen schenk- of erfbelasting over giften of erfenissen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Daarnaast mogen donateurs de giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Een anbi-instelling heeft een aantal publicatieverplichtingen , waaronder bestuurssamenstelling en beloningsbeleid , beleidsplan , activiteitenoverzicht en financiele verantwoording. Deze treft u op deze pagina aan. Zie hiervoor Steunfonds:

Steunfonds