ANBI-status

ANBI-status

Kinderboerderij de Brink heeft de ANBI-status via het Steunfonds Kinderboerderij de Brink.  Een anbi betaalt geen schenk- of erfbelasting over giften of erfenissen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Daarnaast mogen donateurs de giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Een anbi-instelling heeft een aantal publicatieverplichtingen , waaronder bestuurssamenstelling en beloningsbeleid , beleidsplan , activiteitenoverzicht en financiele verantwoording. Deze treft u op deze pagina aan. Zie hiervoor Steunfonds:

Steunfonds

“ Het bestuur van steunfonds Kinderboerderij De Brink heeft besloten om gebruik te maken van het uitstel van de ANBI termijn voor publicatie van de jaarrekening 2019 per uiterlijk 1 november. De staatssecretaris van financiën heeft hiertoe besloten i.v.m. de coronacrisis. Het bestuur maakt hier gebruik van omdat de corona-sluiting van de Kinderboerderij eerdere publicatie niet mogelijk maakt. “