• A-
  • A
  • A+

Onze dieren

Op de kinderboerderij is er bewust voor gekozen om een aantal minder voorkomende landbouwhuisdierrassen te houden.  Met deze dieren wordt gericht gefokt. In de afgelopen jaren is er een fokprogramma opgezet om de kwaliteit van de rassen te verbeteren. Natuurlijk wordt er bij de dieren ook op gelet of ze geschikt zijn voor de kinderboerderij. De dieren moeten rustig en vriendelijk zijn.

Het voordeel hiervan is dat de dieren die op de kinderboerderij geboren worden en verkocht worden, bijna allemaal verkocht worden aan liefhebbers van het ras. Het zijn namelijk niet alleen mooie, maar ook hele lieve dieren! Voor ons is het prettig om te weten dat het merendeel van onze dieren goed terecht komt en daarnaast zijn de opbrengsten van deze dieren ook van belang vanwege de inkomsten. De kinderboerderij wordt voor een deel gesubsididieerd door de gemeente Zeist, maar moet ook voor een belangrijk deel zelf inkomsten genereren. Wilt u ons daarbij steunen ? Op deze website kunt u informatie vinden over het donateurschap of sponsoring. 

Op de volgende pagina's is meer informatie te vinden over de verschillende diersoorten die we op de kinderboerderij houden. Klik links op het diersoort waar je meer over wilt weten! Voor informatie over de diersoorten en rassen waar wij gericht mee fokken is er een aparte website. 

Hier kunt u vinden welke dieren op dit moment te koop zijn

sl dieren

Laatste nieuws